Kataster stavb

Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb

Po končani gradnji, je potrebno objekt evidentirati v zemljiški kataster in v kataster stavb. Stavbo je potrebno izmeriti od zunaj (da se ji določi koordinate v državnem koordinatnem sistemu) in od znotraj  (da se ji določi bruto tlorisna in uporabna površina stavbe). Stavba dobi svojo identifikacijsko oznako.

V primeru večstanovanjske stavbe, je potrebno pri izmeri prostorov ugotoviti tudi deleže posameznih delov stavbe.

Določitev hišne 

številke

Za pridobitev hišne številke je potrebno opraviti postopek določitve zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

DOMOV   °   STORITVE   °  O PODJETJU  °  REFERENCE  °  KONTAKT

Geohiša d.o.o.

Panonska ulica 19, 9231 Beltinci

[  46°36'29.1"S | 16°14'10.6"V  ]

info@geohisa.si

0590 88 583

051 378 037